Speakers

Shailesh Haribhakti

Sanjib Sanghi

Guru Jana

Risabh Pugalia

Kewal Kishan

Dayaniwas Sharma

Naresh Agarwal

Bharat D Sarwagee

Pawan Lohia

Dipak Singh

Vivek Agarwal

Nilesh Vikamsey

Utsav Bhanja

Narasimhan

Sarita Agarwal

Rahul Rungta

Aniket Talati

Aji isaac

Venugopal

Rakesh